WARUNKI DOSTAWY

1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.
2. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej albo za pośrednictwem operatora pocztowego według wyboru Klienta. 
3. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
4. Sprzedawca wskazuje, że:
1) z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta,
2) przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:
a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;
b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
d) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.
5. Towar wysyłany jest w ciągu 2 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności.
6. Cennik i czas dostawy:

Poczta Polska:

  • list polecony priorytetowy - 11,00 zł; przesyłka dostarczana jest w ciągu 1 dnia roboczego od dnia nadania

  • list polecony ekonomiczny - 10,00 zł; przesyłka dostarczana jest w ciągu 3 dni roboczych od dnia nadania

Kurier DPD

  • wpłata przelewem - 19,00 zł; przesyłka dostarczana jest w ciągu 2 dni roboczych od dnia nadania

  • wpłata przy odbiorze - 25,00 zł; przesyłka dostarczana jest w ciągu 2 dni roboczych od dnia nadania

Kurier In post

  • wpłata przelewem - 15,00 zł, przesyłka dostarczana jest w ciągu 1-3 dni roboczych
  • płatność przy odbiorze - 22,00 zł - przesyłka dostarczana jest w ciągu 1-3 dni roboczych
Przy zamówieniach powyżej 250 zł Klient nie płaci za przesyłkę. Klient może wybrać przewoźnika ze wskazanych powyżej dostawców. Warunkiem bezpłatnej dostawy towaru jest wpłata przelewem za zamówienie.